SPERMOGRAM

ANALIZA SPERMOGRAMA

Analiza spermograma predstavlja određivanje deskriptivnih parametara ejakulata, kojim se dobijaju informacije o produkciji sperme, prohodnosti muških genitalnih puteva, funkciji pomoćnih žlezda (prostata, semene kesice) i ejakulativnoj funkciji.

Ejakulat (sperma) predstavlja suspenziju spermatozoida (SPM) i tečnosti koje produkuju prostata, semene vezikule i akcesorne žlezde.

Ukupna zapremina ejakulata je promenjiva i iznosi od 2 do 6 mL. Tu se nalazi oko 50 miliona spermatozoida, dok se pH vrednost kreće od 7,2 do 8,2. Od ukupne količine ejakulata, samo 1% čine spermatozoidi. Ostalo su izlučevine semenih mehurića (60%), prostate (20%) i žlezda koje štite spermatozoide i omogućavaju nesmetano kretanje i oplodnju jajne ćelije.

Spermogram predstavlja laboratorijsku analizu sperme koja se sastoji od makroskopskog i mikroskopskog pregleda.

Šta je makroskopska analiza sperme?

Određuju se sledeći parametri:

 • izgled,
 • brzina likvefakcije,
 • konzistencija,
 • zapremina (volumen) i
 • pH vrednost ejakulata.

Ovom analizom se određuju kvalitativne osobine spermatozoida.

Šta je mikroskopska analiza sperme?

Ova analiza određuje kvantitativne osobine sperme tzv. mikroskopska analiza.

Spermogramom ili nativnim pregledom semene tečnosti se dobijaju podaci o ukupnom broju spermatozoida.

Tu se procenjuju i pokretljivost: progresivnost pokretnih i slabo pokretnih spermatozoida.

Zatim se beleži i prisustvo drugih ćelija, kao što su leukociti, eritrociti, epitelne ćelije, nezrele forme spermatozoida, bakterije itd, kao i da li postoji aglutinacija spermatozoida.

Određuje se i vitalnost normalnih i patoloških oblika spermatozoida.

Spermocitogram je deo pregleda koji se obavlja pod velikim mikroskopskim uvećanjem. Rezulatati koji se tom prilikom dobijaju vezani su za morfologiju spermatozoida.

Da bi se dobile tačne vrednosti spermograma neopodno je da se pacijenti pridržavaju određenih uputstava – videti u delu  –“Priprema pacijenta za spermogram.

Kvalitativne i kvantitativne osobine spermatozoida

MAKROSKOPSKA ANALIZA SPERME

 • Izgled – Kada se posmatra normalan uzorak ejakulata neophodno je da bude bele ili sivkasto bele Ostale promene ukazuju na neki zdravstveni problem. Ukoliko je semena tečnost prozirna to je posledica niske koncentracije spermatozoida. Ako se boja uzorka kreće do smeđe boje, to ukazuje na prisustvo eritorcita.
 • Likvefakcija – Pojava kod koje se plazma iz semene tečnosti prvo zgrušava (formira se gel/koagulum – koji formiraju fibrinogenu slične supstance iz semenih kesica), a zatim se pretvara u tečnost (razlaže se pod uticajem PSA i kisele fosfataze iz prostate). Likvefakcija (nastajanje tečnijeg ejakulata) obično nastupa nakon 10-30 minuta na 37°C. Ukoliko se situacija ne menja, to je znak smanjene plodnosti jer spermatozoidi ostaju u ugrušku a kao takvi nisu pokretni. Izostanak likvefakcije u periodu od 60 minta ukazuje na poremećaj funkcije prostate (neadekvatna sekrecija iz prostate, infekcija prostate). To je iz razloga što se i sama likvefakcija odnosno “razvodnjavanje” odvija pod uticajem enzima koji potiču iz prostate.
 • Viskozitet/ konzistencija – Odnosi se na gustinu odnosno lepljivost sperme. Kod normalnog uzorka opaža se viseća nit dužine oko 1,5 cm najduže 20 sekundi. Povećana i smanjena gustina smanjuju plodnost, odnosno utiču na pokretljivost spermatozoida. Uzrok tome može biti i disfunkcija prostate zbog neke prikrivene hronične upale. Semena tečnost povećane viskoznosti otežava kretanje
 • Volumen – Predstavlja zapreminu ejakulata koja iznosi od 2-7 mL. Do promena u volumenu dolazi ukoliko postoji proširenje vene testisa kod pacijenta ili u slučaju apstinencije duže od 7 dana.
 • Hipospermija < 2mL ejakulata, hiperspermija > 7mL ejakulata, aspermija – odsustvo ejakulata
 • pH – vrednost pH ejakulata je blago alkalna i kreće se od 7,2 – 8,0. Semena tečnost tako štiti spermatozoide od kisele okoline materice. Potiče od alkalne sekrecije semenih kesica i kisele prostatične sekrecije.
 • Pokretljivost – Prema proceni pokretljivosti, spermatozoidi se svrstavaju u sledeće kategorije:

A – brzi progresivno pokretni spermatozoidi (kreću se progresivno pavolinijski unapred ili u velikim krugovima brzinom > 25 mikrom/sec).

B – spori progresivno pokretni spermatozoidi (oni koji se krecu brzinom < 25 mikrom/sec).

C – spermatozoidi pokretni u mestu/slabo pokretni (kreću se u malim krugovima ili mrdaju u mestu glavom i repom).

D – nepokretni spermatozoidi.

Pokretljivost nije toliko promenljiv parametar kao sto je npr. broj spermatozoida, gde mogu biti velike varijacije.

Definisanjem pokretljivosti spermatozoida merimo njihovu spontanu pokretljivost. Merenje se izvodi u nativnom preparatu.

Normalan nalaz je > 25% brzo progresivno pokretnih spermatozoida, i da je zbir a)+b)+c) bude > 50%.

Astenozoospermia – kada je < 25% brzo progresivno pokretnih spermatozoida.

 • Leukocitinormalno su prisutni u semenoj tečnosti, ali u malom broju. Povećani leukociti su obično znak neke infekcije u polnim žlezdama. Bitno je u okviru spermograma uraditi i brojanje leukocita i uz nalaz spermokulture i dodatnih mikrobioloških analiza zaključiti da li se radi o infekciji i ima li potrebe za terapijom antibioticima. Dugotrajna primena antibiotika često dovodi do pogoršanja spermograma. Nekada mogu biti bakterije koje nisu patogene, pa nije potrebna terapija. Leukociti su takođe bitni i kod praćenja uspešnosti terapije, prati se pad leukocita.

Normalan nalaz leukocita je < 1mil/ml ejakulata.

 • Ostale ćeije (osim spermatozoida) – to su uglavnom ćelije iz kojih nastaju spermatozoidi, ćelije iz uretre, bela krvna zrnca (leukociti) i razni mikroorganizmi. Neki mikroorganizmi jesu povezani sa nepolodnošću i od opasnijih jeste bakterija Chlamidia koja može uzrokovati začepljenje.
 • Vitalnost – Veoma bitan faktor ukoliko je broj spermatozoida jako nizak. Tada se koristi metoda bojenja eozinom i negrozinom kako bi se razlikovali živi od mrtvih Eozin ulazi u mrtve dok živi ostaju neobojeni. Na taj način se mogu razdvojiti nepokretni ali ipak živi spermatozoidi od mrtvih.

Normalna vrednost vitalnosti je > 60%

 • Aglutinacija – Predstavlja pojavu kod koje se spermatozoidi slepljuju jedan uz drugog dotičući se glavama ili repovima ili mešano. Tada se oni kreću jedan prema drugom, a ne pravolinijski kako bi došli do jajne ćelije. Prisutnost ove pojave može ukazivati na bakterijsku inefkciju Escherichiom coli, zbog čega je neophodno uraditi bakteriološku analizu semena. Međusobna slepljenost spermatozoida je najčešće posredovana anti-spermatozoidnim antitelima (ASA At) i postojanjem imunološkog problema. U ovim slučajevima ta antitela deluju kao neka vrsta “lepka” između spermatozoida.

Aglutinacija

Aglutinacija se izražava kao 1+ (ako je ima malo), 2+  ili 3+ ako je prisutna u celom preparatu.

Aglutinacija se u normalnom ejakulatu ne zapaža. Prisustvo aglutinacije je patološka pojava i ukazuje na postojanje antitela. Aglutinacija smanjuje pokretljivost spermatozoida i samim tim oni teže dolaze do jajne ćelije.

Za razliku od aglutinacije, agregacija nije patološka pojava. Tada se grupišu “lepe”  spermatozoidi za neke druge ćelije, kristale, artefakte.

 • UKUPAN BROJ SPERMATOZOIDA – KONCENTRACIJA u ejakulatu odraz je sparmatogeneze i povezan je u velikoj meri sa dužinom polne apstinencije. Ukoliko spermatozoidi imaju dobru pokretljivost, čak i niska koncentracija (broj) spermatozoida od 5-10 mil /ml semene tečnosti može dovesti do trudnoće. Kod muškaraca sa malim brojem spermatozoida ili bez njih u ejakulatu, uzrok su najčešće genetski.

Broj spermatozoida moze veoma da varira u različitim uzorcima, te je to najnestabilniji parametar. Hormonska terapija može da utiče na broj SPM.

 • Normozoospermia (normalan broj SPM > 20 mil/ ml, > 50 mil/V)
 • Oligozoospermia (smanjen broj SPM < 20 mil/ ml, > 50mil / V)
 • Oligozoospermia gravis (< 2 mil/ml)
 • Cryptozoospermia (pronalaženje SPM u talogu centrifugiranog ejakulata)
 • Azoospermia (odsustvo SPM u ejakulatu)

Razlog azospermie može da bude opstruktivna nemogućnost da spermatozoidi koji se proizvode u testisima izađu u spoljašnju sredinu i to je lakši oblik, koji može da se leči, tj. gde postoji mogućnost da se rekonstruiše kanal. Punkcijom kanala može se dobiti adekvatan broj spermatozoida. Teži oblik je neopstruktivna, gde ne dolazi do proizvodnje adekvatnih spermatozoida, ne dolazi do potpunog sazrevanja. U tom slučaju se uzima uzorak za patohisološku analizu, ta procesura se zove Micro TESE koju rade embriolozi.

 • Fruktoza u normalnom nalazu treba da je pozitivna, u patološkom može da nije prisutna (kod retkih oboljenja). Fruktoza je mera za semene kesice. Kada nije prisutna znači da je poremećaj u snabdevanju krvlju testisa. Kod retkih patologija kada je fruktoza smanjena, više je značajan njen osnos sa kiselom fosfatazom i cinkom (biohemijski parametri koji se rade iz plazme uzorka).

Spermocitogram – Morfološke osobine

Normalne forme

Spermatozoidi normalnog izgleda imaju ovalnu glavu i rep koji je 7-15 puta duži od glave, jednostruk i ravnog a ne spiralnog oblika. Razlog zašto svaki muškarac proizvodi određen broj defektnih spermatozoida do danas nije poznat. Činjenica je da na to utiču neke toksične materije kao npr. olovo, pušenje, preterano zagrevanje skrotuma itd.

Normalan nalaz je > 30% normalnih formi

Patološke forme

 • Patologija glave podrazumeva: izmenjen oblik, kruškast ili okrugli, bez akrozoma (bitni za ulazak u jajnu ćeliju), ili je mali akrozomalni deo nedovoljan da izvrši funkciju, dupla glava.
 • Patologija vrata – vrat pod uglom – angulacija.
 • Citoplazmatski ostatak – prosirenje oko glave ili oko vrata – uzrokuje povećanje slobodnih radikala i oksidativni stres.
 • Patologija repa uvrnut, kratak, dupli – stoga je smanjena sposobnost kretanja spermatozoida.
analiza sperme

Spermogram – tumačenje rezultata (normalne vrednosti) u Minmedik laboratoriji

MAKROSKOPSKI NALAZ:

 • Boja: bela ili žućkasta
 • Likvefakcija: unutar 60 minuta
 • Volumen/zapremina ejakulata: 2-6mL
 • pH: 7,2 – 7,8

MIKROSKOPSKI NALAZ

 • Broj spermatozoida/koncentracija: > od 20 mil./ml
 • Ukupan broj spermatozoida: > od 50 mil./u ukupnoj zapremini ejakulata

U zavisnosti od broja spermatozoida može biti u pitanju:

oligospermija – smanjen broj spermatozoida,

azospermija – potpuno odustvo spermatozoida.

 • Pokretljivost:
 1. brzi progresivno pokretni: > 25%
 2. spori progresivno pokretni
 3. spermatozoidi pokretni u mestu
 4. nepokretni spermatozoidi
 • Leukociti: < 1mil./ml
 • Vitalnost: > 60%

**Referentne vrednosti koje se odnose na broj sperm. i pokretljivost su prema preporukama WHO (SZO) iz 2021.god.

SPERMOCITOGRAM / MORFOLOGIJA

 • Morfologija

Normalne forme: > 30%

Patološke forme: < 70%

Patologija glave

Patologija vrata

Citoplazmatski ostatak

Patologija repa

** Ref vrednosti za morfologiju su prema preporukama WHO (SZO) iz 1992.god.

Primenom ovih smernica SZO (WHO) u Minmedik laboratoriji obezbeđuje se standardizacija celokupnog postupka i dobijanje uporedivih rezultata.

** Svako odstupanje od normalnih/ referentnih vrednosti zahteva dodatna ispitivanja, koja će vam preporučiti urolog!

U Minmedik laboratoriji možete brzo, jednostavno i lako uraditi analizu spermograma, kao i druge parametre ukoliko sumnjate na neku bolest ili želite da istražite uzroke neplodnosti.

Prijem uzoraka za spermogram je radnim danima od 12h do 13h i potrebno je analizu OBAVEZNO ZAKAZATI minimum dan ranije.

Rezultat spermograma u Minmedik laboratoriji se izdaje istog dana.

Za sve dodatne informacije i uputstva oko pripreme, budite slobodni da nas kontaktirate na sledeće brojeve telefona: 011/43-83-995; 065/94-90-835 ili putem e-mail-a: .

Lokacija: Živka Davidovića 78, lokal 2, Zvezdara, Beograd.

Faktori koji utiču na kvalitet sperme i tumačenje analize spermograma

Kvalitet sperme zavisi od mnogih faktora, kao što su hormonski status, produkcija spermatozoida u testisima, funkcija pomoćnih žlezda, nedavne (posebno febrilne) bolesti.

Takođe, na kvalitet sperme utiču i dužina apstinencije, korišćenje uzanog donjeg veša, česta upotreba saune i vrućih kupki, pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih droga, neki lekovi i hemikalije, ekstremni sportovi i dr.

Ovi faktori objašnjavaju varijaciju u sastavu sperme, a varijabilnost rezultata veoma utiče na tumačenje analize.

** Nemoguće je okarakterisati kvalitet sperme na osnovu samo jednog uzorka, tako da se preporučuje ispitivanje dva ili tri uzorka u periodu od 3-6 meseci.

Kako popraviti rezultate spermograma?

** Preporuke za popravljanje rezultata spermograma su: smanjiti unos alkohola, cigareta ili marihuane. Povećati fizičku aktivnost, izbegavati stres, ne nositi tesan donji veš, promeniti način ishrane. Postoji nekoliko vitamina i minerala koji su ključni u proizvodnji zdravih spermatozoida. To su vitamin E, C, B12, Folna kiselina (vitamin B9), Cink i Selen.

** Analiza spermograma mora se ponoviti da bi se notirale individualne varijacije u vremenskom periodu i da bi se ustanovili normalni parametri. Najveći deo ejakulata se luči iz seminalnih vezikula i prostate, pa zapremina ejakulata nije u direktnoj vezi sa spermatogenezom, pa tako ni brojem spermatozoida.

** U normalnim uslovima spermatogeneza je konstantan proces i zbog toga se broj spermatozoida u ejakulatu povećava sa dužinom apstinencije. Zapremina ejakulata je povezana sa sekretornom funkcijom seminalnih vezikula i prostate. Smanjena zapremina ejakulata i smanjen broj spermatozoida ukazuju na slabiju produkciju žlezda.

Spermatozoidi, hematospermija, muška neplodnost

Spermatozoidi

Spermatozoidi ili muške polne ćelije obrazuju se u muškim polnim žlezdama odnosno semenicima (testisima). Sadrže haploidan broj hromozoma koji kod čoveka iznosi 23. U zavisnosi koji polni hromozom imaju X ili Y, spermatozoidi mogu biti X spermatozoidi ili Y spermatozoidi.

U određivanju pola deteta, spermatozoidi su ti koji vrše glavnu ulogu. Jajne ćelije uvek imaju X hromozom, pa u zavisnosti od toga kojim spermatozoidom se oplode obrazovaće se XX kombinacija hromozoma (ženski pol) ili XY kominacija hromozoma (muški pol).

Hematospermija (krv u ejakulatu)

Hematospermija je naziv za prisustvo krvi u ejakulatu (spermi). Uzrok tome mogu biti različiti uticaji na muški urogenitalni sistem. Ti uticaji su uglavnom problemi koji obuhvataju bešiku, uretru, testise, prostatu, povišen krvni pritisak kao i upotreba nekih lekova koji se zadržavaju u mokraćnom mehuru. Ukoliko se ponavlja, znači da je reč o hroničnoj hematospermiji. Krv u spermi uglavnom dolazi iz semenih mehurića koji čine 60% tečnosti u spermi. Jako su osetljivi tako da i najmanja upala može kod njih da dovede do krvarenja.

Glavni razlog pojave krvi u spermi je najčešće zbog biopsije prostate. Posledice se uglavnom odražavaju u narednih tri do četiri nedelje nakon postupka biospsije. Još jedan uzrok ovoj pojavi jeste vazektomija, gde se posledice odnosno krv u spermi mogu pojavljivati u toku jedne nedelje nakon postupka. Dijagnoza se postavlja na osnovu kompletnog urološkog (citoskopija, ultrazvuk), mikrobiološkog i internističkog pregleda.

Muška neplodnost

Bez obzira na stanje globalnog zdravlja muškarca, seme odnosno spermatozoidi kod iste osobe mogu biti nedovoljno dobrog kvaliteta za začeće. Kod nekih muškaraca postoje ozbiljni problemi koji su vezani za nizak nivo testosterona. Normalan nalaz spermograma podrazumeva nalaz u kome ima najmanje 20 miliona speramtozoida u jednom ml (50 miliona u celokupnoj zapremini ejakulata) od kojih se najmanje 25% kreće napred-pravolinijski (ili u velikim krugovima) brzo progresivno.

Kada je spermogram loš ali ipak zadovoljava kriterijume začeća savetuje se vantelesna oplodnja. Embriolog procenjuje najkvalitetnije spermatozoide iz uzorka i sofisticiranim sistemom ih ubacuje direktno u jajne ćelije.

Ukoliko dođe do nekog problema za koje je neophodno lečenje ili hemioterapija savetuje se da muškarci pre početka lečenja obavezno zamrznu uzorak semena kako bi na taj način očuvali svoju šansu da postanu roditelji.

Zakazivanje analize u Minmedik laboratoriji

U Minmedik laboratoriji možete brzo, jednostavno i lako uraditi analizu spermogram, kao i druge parametre ukoliko sumnjate na neku bolest ili želite da istražite uzroke neplodnosti.

Prijem uzoraka za spermogram je radnim danima od12h do 13h i potrebno je analizu OBAVEZNO ZAKAZATI minimum dan ranije.

Rezultat spermograma u Minmedik laboratoriji se izdaje istog dana.

Za sve dodatne informacije i uputstva oko pripreme, budite slobodni da nas kontaktirate na sledeće brojeve telefona: 011/43-83-995; 065/94-90-835 ili putem e-mail-a:

Lokacija: Živka Davidovića 78, lokal 2, Zvezdara, Beograd