Kod zdravih osoba mokraćni sistem je sterilan i ne sadrži mikroorganizme.

Kod infekcija mokraćnog sistema, mikroorganizmi izazivaju upalu i mogu se detektovati u mokraći pomoću laboratorijske analize po nazivu urinokultura.

Kako se pravilno pripremiti za davanje uzorka?

Rezultati bakteriološkog pregleda urina znatno zavise od načina uzimanja, čuvanja i transporta uzorka do laboratorije u kojoj će biti obrađen. Najjednostavniji i u praksi najčešće korišćen način je uzimanje srednjeg mlaza prvog jutarnjeg urina u sterilnu posudu.

Pre sakupljanja uzorka sprovesti neophodne higijenske mere. Potrebno je oprati spoljne genitalije mlakom vodom i sapunom. Zatim osušiti kožu čistim peškirom ili papirnim ubrusom, bez mazanja bilo kakvih krema.

Naročito kod dece treba obratiti pažnju da se vrati koža prepucijuma i onda opere okolina uretre. Budući da prvi mlaz urina praktično spira bakterije sa kože i bakterijsku floru uretre, u sterilnu posudu uzima se isključivo srednji mlaz, pri čemu je dovoljno čašicu napuniti do jedne trećine njene zapremine.

Kod dece je takodje poželjno obezbediti uslove da mokre direktno u sterilnu posudu, ali ako to nije moguće, takodje treba obaviti higijenu spoljnih genitalija staviti kesicu i kontrolisati kada je dete mokrilo. Tada treba skinuti kesicu i doneti je u laboratoriju.

Imajući u vidu da je urin dobra hranljiva podloga za razvoj bakterija, treba ga što pre dostaviti u laboratoriju ili držati u frižideru do donošenja u laboratoriju.

Ukoliko higijena spoljnih genitalija nije dobro obavljena ili ako je urin dugo stajao na sobnoj temperaturi u kulturi će se pojaviti veliki broj mešanih bakterija kožne, vaginalne ili crevne flore.

Sakupljanje uzorka u urikult

Prilikom sakupljanja urina u urikult, potrebno je prvo napuniti posudu urinom, a zatim uroniti hranljive podloge u urin, izvaditi ih posle nekoliko sekundi, odliti sav urin iz posude, pa vratiti podloge u posudu i zatvoriti je poklopcem.

Uzorak urina možete doneti u Minmedik laboratorija kako se bi obavila analiza pregleda urina ili urinokulture (bakteriološki pregled urina).

Sve dodatne informacije možete da dobijete putem e-maila ili na broj telefona 011/43-83-995, naše stručno osoblje Vam je dostupno za sva dodatna pitanja.