TRANSAMINAZE (ALT i AST)

ALT (Alanin aminotransferaza) i AST (Aspartat aminotransferaza) predstavljaju dva važna enzima, koji se nalaze u jetri, pa su bitni pokazatelji funkcionisanja jetre.

Osim u jetri, u manjoj koncentraciji nalaze se i u drugim organima (srcu, bubrezima, mišićima, pankreasu, mozgu i plućima), kao i u krvotoku. ALT se nalazi u citoplazmi ćelija, pa se on prvi pojavljuje u krvi i kod manjih oštećenja jetre, dok se AST nalazi u mitohondrijama ćelija i on je pokazatelj većih oštecenja.

ALT i AST (transaminaze) jetra koristi za produkciju glikogena, šećera koji omogućuje organizmu neophodnu energiju.

Jetra je vitalni organ i najveća žlezda u ljudskom telu. Smeštena je na gornjoj desnoj strani abdominalne regije, ispod rebarnog luka. Uključena je u mnogo važnih funkcija u organizmu. Jetra je organ koji metaboliše nutriente u organizmu, stvara žuč kako bi se svarile masti, produkuje mnogo funkcionalno bitnih proteina kao što su faktori koagulacije, i metaboliše potencijalno toksične supstance u bezopasne, koje organizam može da koristi ili ekskretuje.

Šta dovodi do povišenih vrednosti transaminaza?

Do POVIŠENENIH VREDNOSTI  ALT i AST mogu dovesti:

 • različite virusne infekcije (npr virus gripa, EBV virus) i dr. akutne infekcije;
 • neumerena ishrana, gazirana pića, prekomerna upotreba alkohola, pušenje, različite toksične materije;
 • stress;
 • različita oboljenja (dijabetes, maligna oboljenja) mogu izazvati promene i oštećenja na jetri i onemogućiti da ona obavlja pomenute funkcije. Tada dolazi do poremećaja u njenom radu, a samim tim u krvotoku dolazi i do poremećaja u koncentraciji ALT i AST. Navedeni enzimi jetre tada mogu ukazati na postojanje određenih bolesti, infekcija ili oštećenja.

U Minmedik laboratoriji možete odrediti analize ALT i AST putem analize krvi koje se preporučuju u različitim slučajevima za dijagnostifikovanje, ali i praćenje sledećih stanja jetre:

 • proveru oštećenja jetre,
 • praćenje delovanja određenih lekova koji mogu negativno uticati na rad jetre,
 • u cilju praćenja toka propisane medicinske terapije,
 • ukoliko pacijent ima genetske predispozicije ili određene simptome koji mogu ukazivati na određene bolesti jetre (masna jetra): bol u predelu stomaka, mučnina i povraćanje, smanjen apetit, hronični umor, svrab na koži, pojava žutice (promena boje na koži i beonjačama), tamna boja urina itd.

Referentne vrednosti transaminaza

ALT i ASTReferentne vrednosti mogu varirati u zavisnosti od težine osobe, pola i starosti, ali i od same laboratorije gde se ispitivanje vrši.

Ukoliko pratite ove parametre u Minmedik laboratorija  poželjno je da nastavite praćenje u istoj. Kako bi se isključila ozbiljnija stanja, preporuka je da se ALT i AST analize ponove za dva-tri meseca.

ALT normalne vrednosti u krvi kreću se do 41 U/L za muskarce, do 31 U/L za žene (referentne vrednosti nisu iste za sve laboratorije). Ukoliko ALT pokaže povišene vrednosti, takav rezultat može ukazati da je došlo do određenih stanja ili bolesti jetre. Da bi se pronašli uzroci i potvrdila dijagnoza, lekar će vas uputiti na dalja ispitivanja i procene stanja jetre.

AST normalne vrednosti u krvi iznose do 38 U/L za muskarce i do 32 U/L  za žene (referentne vrednosti nisu iste za sve laboratorije). Određena koncentracija AST enzima osim u jetri, nalazi se i u srcu, mozgu, pankreasu, bubrezima i skeletnim mišićima, pa povišene vrednosti mogu ukazivati na povrede tkiva bilo kog navedenog organa.

Analiza ALT i AST u Minmedik laboratoriji

Analize ALT i AST u Minmedik laboratoriji se rade radi procene opšteg zdravlja, dijagnostike određenog medicinskog problema, kontrolnog pregleda ili praćenja rezultata određene terapije.

Rezultati ALT i AST su gotovi istog dana u Minmedik laboratorija.

Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

Kako se pripremiti za analizu transaminaza?

Priprema za ovaj test postoji i zahteva suzdržavanje od hrane minimum 8 sati, a najidealnije 12 sati (kako bi rezultati ALT i AST  bili što precizniji). Važno je da se dan ranije, kao i jutro pred vađenje krvi dovoljno hidrirate vodom, kako bi uzorak krvi bio viskozniji. Ukoliko pijete određenu terapiju, obavezno se konsultujte sa lekarom oko uzimanja leka

Povišene vrednosti parametara ALT i AST?

Povišeni ALT i AST mogu ukazivati na probleme sa jetrom, ali i sa drugim organima. Zbog toga je važno pratiti ove parametre sa ostalim indikatorima krvi, ali i međusobno, kako bi se dobio što tačniji uzrok problema. Međusobni odnos ALT i AST enzima može pružiti važne podatke o vašem zdravstvenom stanju, tj. da li je problem akutan ili hroničan. Tako, ukoliko dođe do oštećenja jetre, vrednosti ALT će iznenada skočiti, što će ukazati na akutno oboljenje, dok vrednosti AST mogu ostati nepromenjene. Međutim, ako je u pitanju hronična bolest jetre, oštećenje jetre nastupa postepeno i polako oštećuje i druge organe, pa će i vrednosti AST u krvi početi da rastu.

Preporuka je da se ALT i AST određuju sa ostalim markerima oštećenja jetre (ALP-om, gama-GT-om, ukupnim i direktnim bilirubinom).

ALT povišen

ALT  je koncentrisan najviše u jetri, pa je ALT i tačniji pokazatelj stanja jetre. Moze biti povišen usled holestaze, opstruktivne zutice, hepatitisa i dr.

Kod oštećenja jetre, ALT se oslobađa u krv, obično pre pojave očiglednih manifestacija oštećenja jetre, kao što je žutica. Visoki nivo ALT u krvi može ukazivati na oštećenje jetre, ali ne mora uvek da bude u pitanju ozbiljno oboljenje (povišeni ALT može se javiti i usled akutne infekcije ili bolesti). ALT je enzim koji se nalazi u ćelijama više organa, a najviše u ćelijama jetre i bubrega, dok je nešto manje zastupljen u ćelijama srca i mišića.

AST povišen

AST se nalazi u tkivima različitih organa (jetre, srca, skeletnih mišića, mozga, pluća, bubrega i pankreasa). Ukoliko dođe do promena u radu nekog od navedenih organa, koncentracija AST u krvi će se povećati. Recimo,kada jetra ili mišići pretrpe traumu, oslobađaju AST u krvotok.

Međusobni odnos ALT i AST

Međusobna analiza povišenih ALT i AST enzima (De Ritis koeficijent) može pomoći pri dijagnostifikovanju specifičnih uzroka koji dovode do infekcija, oboljenja ili oštećenja jetre:

 • Ukoliko je AST/ALT manji od 1 – odnos može ukazivati na bolest masne jetre;
 • Ukoliko je AST/ALT jednak 1virusna infekcija (hepatitis B i hepatitis C, mononukleoza) ili konzumiranje određenih lekova (antibiotici, NSAIL, lekovi protiv reumatskih bolova, lekovi protiv epilepsije, tuberkuloze, lekovi za hemioterapiju itd.);
 • Ukoliko je AST/ALT veći od 1 – pojava ciroze jetre, infarkt miokarda;
 • Ukoliko AST/ALT veći od 2 – prekomerna upotreba alkohola;
 • Ukoliko je AST/ALT veci od 4—moguće kod Wilsonove

Enzimi jetre mogu biti povišeni i usled oštećenja drugih organa (srca, bubrega, pankreasa), hemahromatoze (povišene koncentracije gvožđa u krvi), kancera jetre itd.

Na koji način možete smanjiti nivo ALT i AST u krvi?

Enzimi ALT i AST u krvi mogu se smanjiti lečenjem ili regulisanjem osnovnog uzroka. Da biste očistili jetru od toksina i lošeg načina života, doktor će vam ukazati na namirnice koje bi trebalo izbegavati (alkohol, gazirani sokovi, brza i masna hrana), smanjenje telesne mase ukoliko ste gojazni, izbegavanje stresnih situacija i redovno bavljenje fizičkom aktivnošću. Ukoliko je potrebno, u terapiju se mogu uključiti i određeni lekovi.

Snižene vrednosti ALT i AST u krvi

Snižene vrednosti ALT I AST u krvi nemaju većeg kliničkog značaja.

Snižene vrednosti ovih parametara mogu da se jave u trudnoći, kod malnutricije, neuhranjenosti, smanjenog vitamina B6…