Šta je test opterećenja glukozom – OGTT?

Test opterećenja glukozom (glukoza = šećer) je test pomoću kojeg se ispituje sposobnost organizma da metaboliše glukozu te se pomoću ovog testa može prepoznati rani stadijum dijabetesa.

Glukoza je vrsta šećera koju organizam koristi za snabdevanje ćelija energijom. Hranu koju unosimo organizam razlaže na glukozu, koja zatim ulazi u krvotok, te  insulin, hormon pankreasa, pomaže da se glukoza iz krvi transportuje u sve ćelije organizma.

Visoka koncentracija glukoze u krvi se javlja ukoliko:

 • ćelije organizma otežano prihvataju insulin (insulinska rezistencija) ili
 • pankreas ne proizvodi dovoljno insulina (dijabetes).
Usluge plaćanja

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji i uobičajeno traje od 120-180 minuta, zavisno od preporuke (uputa) lekara.

U laboratoriji pacijent dobije da popije 75g glukoze ili drugu količinu ako lekar drugačije prepiše*; krv mu se vadi našte, zatim pacijent popije razmućenu glukozu te  laborant u određenim vremenskim intervalima, uzima nekoliko uzoraka krvi. Iz svakog uzorka pojedinačno se ispituje koncentracija glukoze/insulina. Broj uzoraka i vremenski intervali uzorkovanja prate upute lekara.

*GLUKOZU DOBIJATE U MINMEDIK LABORATORIJI, NE MORATE DA JE DODATNO KUPUJETE

U laboratoriji Minmedik lab, OGTT test možete uraditi bez čekanja, u zakazanom terminu koji Vama odgovara. Zakazivanje termina testiranja možete izvršiti putem e-maila ili na broj telefona 011/43-83-995 , gde Vam je naše stručno osoblje dostupno za sva dodatna pitanja.

Priprema za OGTT test

U cilju dobijanja što preciznijih rezultata testa, potrebno je da ispoštujete adekvatnu pripremu koju OGTT test zahteva.

Lekovi koji mogu uticati na rezultate testa:

 • U dogovoru sa svojim lekarom, pacijent bi trebalo da prekine sa uzimanjem lekova koji utiču na metabolizam glukoze (diuretici, kortikosteroidi).

*Pre obustave upotrebe lekova OBAVEZNO konsultovati lekara

Hrana i piće:

 • Tri dana pre izvođenja testa pacijent treba da bude na normalnoj ishrani (bez dijeta), bez ograničavanja fizičke aktivnosti.
 • OGTT se izvodi ujutru, posle 8-14h noćnog gladovanja.

Fizička aktivnost:

 • Neposredno pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.
 • Za vreme trajanja testa (120-180 min) pacijent treba da miruje, ne puši, ne pije kafu, niti bilo koja druga pića.

Rizici i kontraidikacije za izvođenje OGTT testa

Ovaj test se ne sme raditi u sledećim slučajevima:

 • Potrvđena dijagnoza dijabetičara*,
 • Alergija pacijenta na šećer,
 • Pacijent u oporavku od bolesti, traume, hiruške intervencije,
 • Pacijent je pod jakim psihičkim stresom.

*Pre OGTT testa (testa tolerancije na glukozu) mora se odrediti glukoza na tašte. Ako je nivo glukoze ≥ 7,8 mmol/l, ili ako se u nasumičnom određivanju dobije vrednost   ≥  11,1 mmol/l, takvim pacijentima OGTT  nije potreban.Oni su već dijabetičari.

OGTT test cena

Cena OGTT testa zavisi od vrste i broja laboratorijskih analiza koje su određene lekarskim protokolom.

Za cenu OGTT testa koji je potrebno da uradite, kontaktirajte nas sa detaljima propisanog lekarskog protokola.

Upit o ceni možete izvršiti putem telefona 011/43-83-995   ili  e-maila naše laboratorije.

OGTT test u trudnoći

Gestacijski dijabetes (trudnički dijabetes) se ispoljava kao smanjena tolerancija na glukozu, koja se zapaža u toku trudnoće. Najčešće se ispoljava između 24 – 28 nedelje trudnoće.

Skriniranje trudnica na gestacioni diabetes izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije, primenom OGTT testa.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za OGTT test u trudnoći ili želite da zakažete termin testiranja, to možete učiniti putem telefona 011/43-83-995  ili na e-mail laboratorije Minmedik lab.

Tumačenje rezultata OGTT testa

Početna jutarnja vrednost glukoze, posle gladovanja od 10 sati treba da bude 4,0-6,4 mmol/L. Vrednosti jutarnje glikemije veće od 7.0 mmol/L se definišu kao dijabetes.

 • Ukoliko su vrednosti glukoze u krvi posle 2 sata (120 minuta) OGTT testa veće od 11,1 mmol/L postavlja se dijagnoza dijabetesa-šećerna bolest.
 • U slučaju da je nivo glukoze u krvi posle 2 sata od 7,8 mmol/L do 11,1 mmol/L postavlja se dijagnoza intolerancije na glukozu (latentni dijabetes).
 • Ukoliko se posle 2 sata vrednost glukoze u krvi spusti ispod 7,8 mmol/L u pitanju je normalni metabolizam glukoze.
Vrednost jutarnje glikemije Vrednost glikemije (120min OGTT) STANJE
6,1 – 6.9 nmol/L < 7.8 nmol/L Poremećaj glikemije natašte
< 7.0 nmol/L 7,8 – 11.0 nmol/L Intolerancija na glukozu
> 7.0 nmol/L > 11.0 nmol/L Dijabetes
Laboratorija Minmedik

Referentne nultne vrednosti za insulin su najčešće 2,6-24,9 uIU/mL.

Posle unosa glukoze pankreas luči veću količinu insulina koji dovodi do metaboličkih promena glukoze u ćelijama (pretvaranje u energiju, u masnoće koje se deponuju u masnim ćelijama). Posle 2 sata od unosa glukoze nivo insulina treba da bude što bliži početnom, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

*Rezultate glukoze i insulina u toku OGTT testa treba da tumači endokrinolog.

Za sve informacije oko OGTT testa i zakazivanje možete nas kontaktirati putem telefona 011/43-83-995  ili na e-mail.