Razlozi analize kompletne krvne slike

Hematologija – Kompletna krvna slika se radi zbog:

  1. procene opšteg zdravstvenog stanja
  2. otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama.

Koliko često je potrebno raditi krvnu sliku?

Analiza krvi i krvne slike se radi jednom godišnje (ili na svakih 6 meseci po preporuci lekara), a u cilju prevencije našeg zdravlja.

Priprema za analizu krvne slike

Za dobijanje ove analize nije potrebna posebna priprema.

Koji parametri su sadržani u analizi krvne slike?

KKS (kompletna krvna slika) predstavlja osnovnu laboratorijsku analizu koja uključuje određivanje broja eritrocita (RBC) – crvenih krvnih zrnaca,  hemoglobina (HGB), hematokrita (HTC), eritrocitnih parametara ( MCV, MCH, MCVC), broja leukocita (WBC) – belih krvnih zrnaca sa diferencijalnom formulom i broja trombocita (PLT) – krvnih pločica.

 

HEMATOLOGIJA Minmedik

ERITROCITI

Kod crvenih krvnih zrnaca – eritrocita, posmatra se njihov broj, sadržaj hemoglobina (proteina koja koji sadži gvožđe, a  ima ulogu u prenosu kiseonika iz pluća u tkiva i ugljen-dioksida iz tkiva u pluća) i hematokrit koji pretstavlja odnos volumena eritrocita i zapremine pune krvi. Iz ovih parametara izračunavaju se i tzv. eritrocitni indeksi (MCV, MCH, MCHC, RDW) koji daju informacije o kvalitetu eritrocita. Smanjenje mase eritrocita, hemoglobina i hematokrita, kao i promene eritrocitnih konstanti, mogu biti pokazatelji nekog od oblika anemije ili krvarenja.

LEUKOCITI

Leukociti tj. bela krvna zrnca su ćelije koje učestvuju u odbrani organizma od bakterija i virusa. Njihov povišen ili snižen broj upozorava na akutnu upalu bakterijskog ili virusnog porekla. Sem u infekcijama znatno povećanje leukocita javlja se u leukemiji (maligno oboljenje bele krvne loze).

Broj leukocita može fiziološki da varira zavisno od doba života, fizičkog vežbanja, u trudnoći, stresu i dr. Ukupan broj leukocita čini zbir svih oblika leukocita koji se razdvajaju u diferencijalnoj leukocitarnoj formuli koja se izdaje u apsolutnom broju i u procentu svake od 5 vrsta leukocita. Ukoliko je ukupan broj viši od gornje referentne vrednosti to najčešće ukazuje na neku infekciju. Ako su tada povećani neutrofili (granulociti) u pitanju je bakterijska infekcija, a ako su povećani limfociti onda uzrok najčešće virusna infekcija.

TROMBOCITI

Trombociti ili krvne pločice učestvuju u zgrušavanju krvi i njihov smanjen broj za posledicu ima sklonost krvarenju, dok je pojačano zgrušavanje krvi posledica porasta broja trombocita.

HEMOGLOBIN

Protein koji ulazi u sastav eritrocita, a koji sadrži gvožđe i transportuje kiseonik u tkiva.

Nizak hemoglobin ukazuje na anemiju. Međutim da bi se odredio tip anemije, a time i primenila adekvatna terapija nije dovoljno imati samo rezultat hemoglobina. Potrebno je odrediti takođe ukupan broj eritrocita, MCV, MCH i MCHC. Tek kada imamo i ove nalaze možemo da diferenciramo da li je u pitanju hipohromna, normohromna, anemija zbog nedostatka gvožđa, folata ili vitamina B12 (koje takođe treba odrediti).

Cena analize kompletne krvne slike

Vađenje krvi 130 din
Krvna slika + LF5* 350 din
Ukupno: 480 din

Tumačenje rezultata kompletne krvne slike

Vrednosti parametara se razlikuju zavisno od godina, pola i fiziološkog stanja (trudnoća, fizička aktivnost, boravak na visokoj nadmorskoj visini). Osim toga važno je znati i da se samo na osnovu jednog elementa, na primer broja trombocita, ne može postaviti dijagnoza, jer može biti izmenjena usled niza činilaca i brojnih bolesti. Ti elementi daju opštu sliku zdravstvenog stanja i upućuju na potrebu i vrstu daljih analiza.

Kompetentno tumačenje rezultata analize krvi se dobija BESPLATNO u laboratoriji Minmedik lab.

Laboratorija Minmedik