Minmedik lab je savremena laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom, opremljena najnaprednijom laboratorijskom opremom.

Minmedik lab
je  savremena laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom, opremljena najnaprednijom laboratorijskom opremom.

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Automatizovani aparati umreženi u laboratorijski informacioni sistem obezbeđuju precizne i tačne rezultate u što kraćem roku.

Naš tim čini stručan i iskusan kadar u kombinaciji sa mladim, ambicioznim ljudima koji su tu da svakom pacijentu obezbede PERSONALIZOVAN PRISTUP uz ljubaznu komunikaciju kao i stručne konsultacije.

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse.
Posetite našu Facebook i Instagram stranicu.
Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom Minmedik lab