PRIPREMA ZA ANALIZE

Dragi pacijenti, Priprema za analize

da biste osigurali precizne laboratorijske rezultate, ključno je pravilno se pripremiti za odredjene analize i upoznati se sa ispravnim postupcima za prikupljanje i čuvanje različitih vrsta uzoraka.

Osoblje Minmedik laboratorije će vam pomoći sa pripremama za analize.

Posetite našu Facebook i Instagram stranicu.

biohemija Priprema za analize

Minmedik Lab