PREPORUKA ZA PACIJENTE KOJI SU NA
ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI

– Poželjno je terapiju uzimati uveče u isto vreme.Krv za analizu PT (protrombinskog vremena) /INR vaditi u jutarnjim časovima, kada prođe minimum 12h od poslednjeg uzimanja leka.

Drugi uneti lekovi mogu uticati na rezultat protrombinskog vremena.

– Unos hrane sa povećanim sadržajem vitamina K, takođe utiče na rezultat PT-a (smanjuje dejstvo terapije): kelj, spanać, brokoli, zelena salata, kupus, paradajz, šargarepa itd.

* Ukoliko se tokom primene antikoagulantne terapije primete bilo kakvi znaci krvarenja, prekinuti terapiju, proveriti PT i aPTT i HITNO se obratiti ordinirajućem doktoru. Ne menjati i ne dodavati terapiju bez konsultacije sa doktorom.

*Lekovi koji pojačavaju dejstvo OAK (oralnih antikoagulanasa):

Aspirin,Antreumatici (Diklofen, Brufen i sl.)

Antibiotici – bactrim, eritromycin, isoniasid, cefalosporini, tetraciklini, ciprofloxacin ,Alopurinol – Iek za giht, Anabolički steroidi – lekovi koji se koriste za uvećavanje mišićne mase,Triciklični antidepresivi,

Diabinese – Iek za šećernu bolest, Antiaritmici – amiodaron, propafen, propranolol,

Simvastatin (snižava masnoće u krvi) Omeprol, Cimetidin, Vakcina protiv gripa

Alkohol

*Lekovi koji smanjuju dejstvo OAK:

Pilule protiv začeća, Phenobarbiton, Tegretol, Euthyrox (Iek za štitastu žlezdu)

Spironolakton (Iek za izmokravanje), Holestiramin (Iek za snizavanje masnoća),

Rifampicin (Iek za TBC)

Hrana (u većoj količini) – zeleno povrće, luk, riba, avokado.