PRIPREMA ZA PREGLED URINA

– Za kvalitatitvni pregled urina sa sedimentom (opšti pregled) i za određivanje koncentracija pojedinih supstanci u urinu (mikroalbumin, amilaza, b-2-globulin), donosi se prvi jutarnji urin (mokraća).

– Nakon buđenja sprovesti toaletu spoljnih genitalija toplom vodom i sapunom.

– Uzorak urina mora biti svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), pre doručka i drugih aktivnosti.Potrebno je da prođe minimum 4h od poslednjeg pražnjenja bešike. Urin se sakuplja u sterilnoj bočici kupljenoj u apoteci. Dovoljna količina je 2/3 bočice.

– Poželjno je da prethodnog dana ne pijete veće količine vode i napitaka, da bi jutarnji urin bio što koncentrovaniji. Ukoliko nije prvi jutarnji urin, urin je moguće analizirati samo ako je prošlo minimum tri sata od prethodnog mokrenja.

– Dan pre ne uzimati diuretike i lekove koji podstiču lučenje urina.

– Žene ne treba da rade analizu urina za vreme menstruacije.

– Urin se mora testirati 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ukoliko se čuva u frižideru.

*KOMPLETAN PREGLED URINA je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza koja može da ukaže na infekciju urinarnog trakta, oboljenje bubrega, šećernu bolest

Razlozi za neprihvatanje uzorka urina za analizu:

-neadekvatna priprema,
-neadekvatna posuda,
-dugo vreme od prikupljanja do donošenja,
-dug i neadekvatan transport,
-mala količina.