TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM
(OGTT TEST)

Tri dana pre izvođenja testa pacijent treba da bude na normalnoj ishrani (>150g ugljenih hidrata na dan), bez ograničavanja fizičke aktivnosti.

– U dogovoru sa svojim lekarom, pacijent bi trebalo da prekine sa uzimanjem lekova koji utiču na metabolizam glukoze (diuretici, kortikosteroidi).

– Neposredno pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.

– OGTT se izvodi ujutru, posle 8-14h noćnog gladovanja. Dozvoljeno je piti vodu i nezaslađene čajeve.

– Za vreme trajanja testa (120-180 min) pacijent treba da miruje, ne puši, ne pije kafu, niti bilo koja druga pića.

– U laboratoriji pacijent dobije da popije 75g glukoze ili drugu količinu ako lekar drugačije prepiše; krv mu se vadi našte, zatim pacijent popije razmućenu glukozu i nakon 120 minuta se ponovo vadi krv.

– Skriniranje trudnica na gestacioni diabetes izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije, u dvočasovnom GTT testu i sa 50 g glukoze.

(Kod trudnica krv se vadi našte, popije se glukoza, vađenje se ponavlja nakon 60 i 120 minuta)

*Pre OGTT testa (testa tolerancije na glukozu) mora se odrediti glukoza na tašte. Ako je nivo glukoze ≥ 7,8 mmol/l, ili ako se u nasumičnom određivanju dobije vrednost   ≥  11,1 mmol/l, takvim pacijentima OGTT  nije potreban. Oni su već dijabetičari.

Ovaj test se ne sme raditi u sledećim slučajevima:

-Ako se zna da je pacijent dijabetičar

-Ako je pacijent jako bolestan (akutna bolest, trauma, hirurška intervencija ili bilo koji jak stres…)