UPUTSTVO ZA OSNOVNU PRIPREMU
PACIJENATA PRE VAĐENJA KRVI

***Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani i tačni, bitno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala.

UPUTSTVO ZA OSNOVNU PRIPREMU PACIJENATA PRE VAĐENJA KRVI

~Uzorak krvi se uzima u jutarnjim časovima između 7h i 10h. Poželjno je da prođe 12h od poslednjeg obroka. Dan pre dolaska unositi lakšu hranu do 18h (nikako premasnu hranu i slatkiše), ne unositi alkohol posle 18h.
~Hrana može povećati koncentraciju raznih parametara,kao što su: glukoza, holesterol, trigliceridi, proteini, vitamini, Fe (gvožđe), fosfati itd.
~Kod određenih analiza postoje značajne dnevne varijacije u koncentracijama: gvozđe, kortikosteroidi, kateholamini i dr. Stoga je za ove analize izuzetno značajno vreme uzimanja uzorka , faza menstrualnog ciklusa ili nedelja trudnoće, i tada je neophodna konsulatacija sa lekarom pre uzorkovanja da bi se obezbedio pravilan uzorak.

~Ne preporučuje se veća fizička aktivnost nekoliko dana pre vađenja krvi, jer može povećati nivoe AST, LDH, CK, kalijuma.
~Uzimanje uzorka za kompletnu krvnu sliku (eritrociti, leukociti, hemoglobin) moguće je tokom celog dana , a adekvatan uzorak je i venska i kapilarna krv (iz prsta).
~Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona se takođe mogu analizirati nezavisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo da se ne konzumira hrana i piće najmanje 2-3h pre vađenja krvi.

~Na rezultate analiza mogu da utiču: višednevna dijeta, neprespavana noć, veliki broj cigareta, alkohola i kafe.
~Nije poželjno uzimati lekove pre vađenja krvi (diuretici,analgetici,preparati gvozđa..), jer mogu uticati na rezultat. Poneti lekove sa sobom i nakon uzorkovanja ih popiti.Prethodno se konsultovati sa lekarom.
~Pre uzimanja uzorka krvi za određivanje hormona stresa (kateholamini, kortizol, prolaktin i dr), potrebno je mirovanje i potpuna relaksacija od 15 do 30 min, stoga treba doći ranije u laboratoriju. Ovo su i hormoni koji pokazuju izrazito dnevno variranje, stoga vreme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi sam lekar.

~Kod određivanja tumor markera prostate (PSA, fPSA) preporuka je da prođu 2-3 nedelje od rektalnog pregleda.

*Ukoliko Vam lekar traži neke druge specifične analize (hormoni, tumor markeri, analize iz 24h urina…), pozovite laboratoriju radi detaljnijeg uputstva.

• U toku vađenja krvi iz vene (venepunkcija) laborant uvodi iglu kroz kožu. Za vađenje krvi u laboratoriji se koriste specijalni vakuum sistemi. Potrebna količina krvi za analize teče kroz iglu u specijalne epruvete. Epruvete se zatim prosleđuju u radni deo laboratorije, gde se krv analizira, onako kako je Vaš lekar zahtevao.
• Najčešće, laborant punktira venu, na unutrašnjoj strani lakta, koja je lako dostupna. Stisnuvši ruku u pesnicu kada se to od Vas zatraži, činite da vena postane još istaknutija.
• Kada igla prolazi kroz kožu, možete da osetite blagi bol. Može i da se pojavi dodatna nelagodnost kada počne isticanje krvi u epruvetu.
• Procedura vađenja obično traje manje od 3 minuta. Nakon toga, od Vas se zahteva da pritisnete mesto uboda, kako bi se ubrzalo zaustavljanje krvarenja i kako bi se sprečio nastanak hematoma (krvni podliv na mestu vađenja krvi).

Na rezultate laboratorijskih ispitivanja utiču i sledeći parametri:
-Indeks telesne mase (BMI)
-Godine
-Pol
-Trudnoća

*Da bi se obezbedilo pravilno tumačenje rezultata i određivanje odgovarajućih referentnih vrednosti (npr. nisu iste vrednosti za decu i odrasle; trudnice i žene u menopauzi; pacijente koji primaju određenu terapiju i zdravu populaciju..) potrebno je dati tačne podatke pre uzorkovanja.