UPUTSTVO ZA PACIJENTE
NAKON VAĐENJA KRVI

Da bi se sprečio nastanak  hematoma i mogućih komplikacija nakon venskog vađenja krvi, bitno je pridržavati se navedenog uputstva:

– Odmah čvrsto pritisnite tupfer na mesto uboda i držite do prestanka krvarenja (minimum 5 minuta). Ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijete lekove koji produžavaju vreme koagulacije (Aspirin, Andol…) tupfer držite minimum 10 minuta.

– Držite ruku ispruženu i ne savijajte je u laktu.

– Ruku iz koje je vađena krv ne izlažite većem opterećenju tokom dana (izbegavati teretanu, fizičke poslove..)

– Najveći broj slučajeva nastanka hematoma i komplikacija nakon vađenja krvi nastaju zbog neadekvatnog zbrinjavanja mesta uboda od strane pacijenta ili „loših“ vena.

– Nepridržavanje navedenih uputstava može dovesti do komplikacija