UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA
PRE ODREĐIVANJA LIPIDNOG STATUSA

Dve nedelje pre određivanja lipidnog statusa, potrebno je biti na uobičajenoj ishrani i izbegavati nagle promene težine

24 – 48h pre uzimanja uzorka treba izbegavati povećanu fizičku aktivnost, ne piti alkohol

 – Određivanje triglicerida, LDL – holesterolai HDL – holesterola isključivo raditi na tašte posle 12 sati gladovanja

12h pre uzorkovanja takođe ne uzimati ni alkohol, kafu, cigarete

– U dogovoru sa lekarom ne uzimati lekove koji utiču na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progesteron, tiroidni hormoni..)

– Određivanje holesterola ne bi se trebalo raditi pre nego što prođe 2 meseca od hirurških operacija, traume, bakterijskih i virusnih infekcija..

– Pre donošenja odluke o terapiji, lipidni status treba ispitati najmanje u dva navrata u razmaku od nedelju dana do dva meseca