UPUTSTVO ZA SAKUPLJANJE
24h URINA

– Ako je potrebno, najpre se sipa konzervans u bocu za sakupljanje 24h urina

– Način sakupljanja:

Prvi dan (početak sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme (npr. 7h). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu.

Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vreme (7h). Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno

– Bocu sa 24h urinom u toku sakupljanja čuvati na hladnom i tamnom mestu

– Bocu sa celokupnom količinom urina donesite u laboratoriju sa uputom vašeg lekara ili ako je moguće, izmeriti količniu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju.

– Neke analize  zahtevaju dodatak konzervansa : kalcijum, magnezijum, fosfat, kiselina, kateholamini, VMA, 5-HIAA, 17-ketosteroidi, 17-OH-kortikosteroidi mokraćna

– Za konzervans se obratiti laborantu na prijemu u laboratoriji

Kalcijum u urinu

Izbegavati hranu bogatu kalcijumom nekoliko dana pre sakupljanja uzorka urina (hrana bogata kalcijumom povećava koncentraciju kalcijuma u urinu).

UPUTSTVO  ZA  SAKUPLJANJE  24h URINA  ZA kateholamine, VMA, ketosteroide, kortikosteroide, serotonin, 5-HIAA

– Dan pre i za vreme sakupljanja urina pacijent ne bi trebalo da uzima nikakvu terapiju (u dogovoru sa lekarom), kao ni da jede banane, bademe, lešnike,avokado, ananas,niti da pije kafu

– Urin se sakuplja 24h u flašu sa konzervansom (6 M HCl ,koja se dobija u laboratoriji)

– Na kraju perioda sakupljanja, celokupnu količinu urina doneti u laboratoriju

*Kako nije moguće  predvideti količinu urina koja će biti sakupljena za 24h, treba pripremiti dve flaše i u prvu sipati polovinu dobijene kiseline. Ako se ova flaša